התקנה תאורה סולארית קריית מוצקין

התקנת עמודי תאורה סולארים ברחבי העיר להארת שבילי הליכה.
התקנת גופי תאורת הצפה לגני משחקים ברחבי העיר.