שכונת הדרים- לוד

לאחר פנייה של וועד השכונה תוך ייעוץ מלא בשטח - הותקנו מספר עמודי תאורה בכניסה למתחם הבניינים לתאורת התמצאות.