פארק דרום - תל אביב

עמודי תאורה סולארים לשבילי הפארק כולל תאורות הצפה לאירועים.