עיריית לוד

התקנת עמודי תאורה סולארים בחניון בית העלמין לוד