עיריית אילת

עמודי תאורה סולארים במשעולים ברחבי העיר אילת