משהב"ט + בסיסי צה"ל

תאורה סולארית ירוקה בבסיסי צה"ל ברחבי הארץ.