מצפה הילה

התקנת עמודי תאורה סולארים בצומת הכניסה למצפה הילה