מועצה מקומית מגדל

התקנת עמודי תאורה סולארים במושבה + תאורת הכוונה וביטחון למעברי החציה והפארקים.