מועצה איזורית יואב

התקנת עמודי תאורה סולארים בשבילי הגישה המקשרים בין שלושה קיבוצים המועצה איזורית יואב