יישוב שדה בר - גוש עציון

התקנת עמודי תאורה סולארים לשבילי הגישה ביישוב שדה בר.