יישוב לפיד

התקנת גופי תאורה סולארים על עמודים קיימים - ביטול עלויות החשמל המעיקות!