הארת שלטי חוצות

מערכות תאורה סולארית בהתאמה ללקוח - תאורה חכמה לשלטי חוצות למשך כל שעות הלילה ללא עלויות חשמל.