אוניברסיטת בר-אילן

גופי תאורה סולארים ייעודיים להארת תחנות איסוף ברחבי האוניברסיטה.