מועצה אזורית תמר 

תאורה סולארית כיכר ראשית

תאורת רחוב סולארית

כיכר תנועה

תאורה סולארית בעיר

נתיב תנועה מואר

תאורת גן סולארית

תאורה בכיכר הישוב

תאורה סולארית לגינה

שילוב צמחייה ותאורה סולארית

עמודי תאורה סולארים

שילוב התאורה עם צמחייה ונתיב תנועה