כפר מסריק

תאורה סולארית לגינה 

תאורה סולארית

פרוז קטור סולארי

עמודי תאורה סולארית

תאורת הצפה

פרוז'קטור סולארי

עמוד תאורה סולארית

תאורת רחוב סולארית

תארות הצפה

תאורה סולארית גינה ציבורית

תאורה סולארית לגינה

כפר מסריק

תאורה סולארית בגינה